Проект РОЗА ВЕТРОВ
1-я страница
Мнформация о проекте
Новости проекта Роза Ветров
Публикации проекта и  Управления экоресурсов в Донецкой области
Комитет устойчивого развития
Международная информация (соглашения и документы)
Устойчивое развитие
Полезные ссылки
Гостевая книга
Экофорум
Баннерная система
Пишите!
Публикации проекта "Роза Ветров"  

ЗАКОН УКРА╥НИ
Про внесення зм╕н до деяких законодавчих акт╕в Укра╖ни

У зв'язку з ратиф╕кац╕╓ю Укра╖ною ( 832-14 ) Конвенц╕╖ про
доступ до ╕нформац╕╖, участь громадськост╕ в процес╕ прийняття
р╕шень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довк╕лля
( 994_015 ), Верховна Рада Укра╖ни п о с т а н о в л я ╓:
I. Внести зм╕ни до таких законодавчих акт╕в Укра╖ни:

1. У Закон╕ Укра╖ни "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (В╕домост╕ Верховно╖ Ради Укра╖ни,
1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N15, ст. 70; 2000 р., N 5,
ст. 34, N 38, ст. 318; 2001 р., N 48, ст. 252):
1) статтю 6 доповнити частиною третьою такого зм╕сту:

"Центральн╕ та м╕сцев╕ органи виконавчо╖ влади, а також
органи м╕сцевого самоврядування п╕д час розробки державних
еколог╕чних програм залучають громадськ╕сть до ╖х п╕дготовки
шляхом оприлюднення проект╕в державних еколог╕чних програм для ╖х
вивчення громадянами, п╕дготовки громадськ╕стю зауважень та
пропозиц╕й щодо запропонованих проект╕в, проведення публ╕чних
слухань стосовно еколог╕чних програм";
2) у частин╕ перш╕й статт╕ 9:

пункти "б", "е", "╓" викласти в так╕й редакц╕╖:
"б) участь в обговоренн╕ та внесення пропозиц╕й до проект╕в
нормативно-правових акт╕в, матер╕ал╕в щодо розм╕щення, буд╕вництва
╕ реконструкц╕╖ об'╓кт╕в, як╕ можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища, внесення пропозиц╕й до
орган╕в державно╖ влади та орган╕в м╕сцевого самоврядування,
юридичних ос╕б, що беруть участь в прийнятт╕ р╕шень з цих питань";
"е) в╕льний доступ до ╕нформац╕╖ про стан навколишнього
природного середовища (еколог╕чна ╕нформац╕я) та в╕льне отримання,
використання, поширення та збер╕гання тако╖ ╕нформац╕╖, за
винятком обмежень, встановлених законом;
╓) участь у публ╕чних слуханнях або в╕дкритих зас╕даннях з
питань впливу заплановано╖ д╕яльност╕ на навколишн╓ природне
середовище на стад╕ях розм╕щення, проектування, буд╕вництва ╕
реконструкц╕╖ об'╓кт╕в та у проведенн╕ громадсько╖ еколог╕чно╖
експертизи";
доповнити пунктом "и" такого зм╕сту:
"и) оскарження у судовому порядку р╕шень, д╕й або
безд╕яльност╕ орган╕в державно╖ влади, орган╕в м╕сцевого
самоврядування, ╖х посадових ос╕б щодо порушення еколог╕чних прав
громадян у порядку, передбаченому законом";
3) частину першу статт╕ 10 доповнити пунктом "╓" такого
зм╕сту:
"╓) створенням та функц╕онуванням мереж╕ загальнодержавно╖
еколог╕чно╖ автоматизовано╖ ╕нформац╕йно-анал╕тично╖ системи
забезпечення доступу до еколог╕чно╖ ╕нформац╕╖";
4) пункт "з" частини першо╖ статт╕ 15 доповнити словами
"функц╕онування м╕сцевих еколог╕чних автоматизованих
╕нформац╕йно-анал╕тичних систем";
5) у частин╕ перш╕й статт╕ 20:

у пункт╕ "в" слова "республ╕кансько╖ еколог╕чно╖
╕нформац╕йно╖ системи" зам╕нити словами "мереж╕ загальнодержавно╖
еколог╕чно╖ автоматизовано╖ ╕нформац╕йно-анал╕тично╖ системи
забезпечення доступу до еколог╕чно╖ ╕нформац╕╖, положення про яку
затверджу╓ться Каб╕нетом М╕н╕стр╕в Укра╖ни";
доповнити пунктами "к" та "л" такого зм╕сту:
"к) встановлення порядку надання ╕нформац╕╖ про стан
навколишнього природного середовища;
л) встановлення порядку орган╕зац╕╖ та проведення публ╕чних
слухань або в╕дкритих зас╕дань з питань впливу заплановано╖
д╕яльност╕ на навколишн╓ природне середовище";
6) у частин╕ перш╕й статт╕ 21:

пункти "а", "д" викласти в так╕й редакц╕╖:
"а) брати участь у розробц╕ план╕в, програм, пов'язаних з
охороною навколишнього природного середовища, розробляти ╕
пропагувати сво╖ еколог╕чн╕ програми";
"д) в╕льного доступу до еколог╕чно╖ ╕нформац╕╖";
доповнити пунктами "и" та "╕" такого зм╕сту:
"и) брати участь у п╕дготовц╕ проект╕в нормативно-правових
акт╕в з еколог╕чних питань;
╕) оскаржувати в установленому законом порядку р╕шення про
в╕дмову чи несво╓часне надання за запитом еколог╕чно╖ ╕нформац╕╖
або неправом╕рне в╕дхилення запиту та його неповне задоволення";
7) статтю 25 викласти в так╕й редакц╕╖:

"Стаття 25. ╤нформац╕я про стан навколишнього природного
середовища (еколог╕чна ╕нформац╕я)
╤нформац╕я про стан навколишнього природного середовища
(еколог╕чна ╕нформац╕я) - це будь-яка ╕нформац╕я в письмов╕й,
ауд╕ов╕зуальн╕й, електронн╕й чи ╕нш╕й матер╕альн╕й форм╕ про:
стан навколишнього природного середовища чи його об'╓кт╕в -
земл╕, вод, надр, атмосферного пов╕тря, рослинного ╕ тваринного
св╕ту та р╕вн╕ ╖х забруднення;
б╕олог╕чне р╕зноман╕ття ╕ його компоненти, включаючи
генетично видозм╕нен╕ орган╕зми та ╖х вза╓мод╕ю ╕з об'╓ктами
навколишнього природного середовища;
джерела, фактори, матер╕али, речовини, продукц╕ю, енерг╕ю,
ф╕зичн╕ фактори (шум, в╕брац╕ю, електромагн╕тне випром╕нювання,
рад╕ац╕ю), як╕ впливають або можуть вплинути на стан навколишнього
природного середовища та здоров'я людей;
загрозу виникнення ╕ причини надзвичайних еколог╕чних
ситуац╕й, результати л╕кв╕дац╕╖ цих явищ, рекомендац╕╖ щодо
заход╕в, спрямованих на зменшення ╖х негативного впливу на
природн╕ об'╓кти та здоров'я людей;
еколог╕чн╕ прогнози, плани ╕ програми, заходи, в тому числ╕
адм╕н╕стративн╕, державну еколог╕чну пол╕тику, законодавство про
охорону навколишнього природного середовища;
витрати, пов'язан╕ ╕з зд╕йсненням природоохоронних заход╕в за
рахунок фонд╕в охорони навколишнього природного середовища, ╕нших
джерел ф╕нансування, економ╕чний анал╕з, проведений у процес╕
прийняття р╕шень з питань, що стосуються довк╕лля.
Основними джерелами тако╖ ╕нформац╕╖ ╓ дан╕ мон╕торингу
довк╕лля, кадастр╕в природних ресурс╕в, ре╓стри, автоматизован╕
бази даних, арх╕ви, а також дов╕дки, що видаються уповноваженими
на те органами державно╖ влади, органами м╕сцевого самоврядування,
громадськими орган╕зац╕ями, окремими посадовими особами";
8) доповнити статтею 25-1 такого зм╕сту:

"Стаття 25-1. Еколог╕чне ╕нформац╕йне забезпечення
Спец╕ально уповноважений центральний орган виконавчо╖ влади з
питань еколог╕╖ та природних ресурс╕в, його органи на м╕сцях,
органи м╕сцевого самоврядування, п╕дпри╓мства, установи та
орган╕зац╕╖, д╕яльн╕сть яких може негативно вплинути або вплива╓
на стан навколишнього природного середовища, життя ╕ здоров'я
людей, зобов'язан╕ забезпечувати в╕льний доступ населення до
╕нформац╕╖ про стан навколишнього природного середовища.
Еколог╕чне ╕нформац╕йне забезпечення зд╕йсню╓ться органами
державно╖ влади та органами м╕сцевого самоврядування в межах ╖х
повноважень шляхом:
а) п╕дготовки спец╕ально уповноваженим центральним органом
виконавчо╖ влади з питань еколог╕╖ та природних ресурс╕в ╕ подання
на розгляд Верховно╖ Ради Укра╖ни щор╕чно╖ Нац╕онально╖ допов╕д╕
про стан навколишнього природного середовища в Укра╖н╕, а п╕сля ╖╖
розгляду Верховною Радою Укра╖ни - опубл╕кування окремим виданням
та розм╕щення в систем╕ ╤нтернет;
б) щор╕чного ╕нформування Радою м╕н╕стр╕в Автономно╖
Республ╕ки Крим, обласними державними адм╕н╕страц╕ями, Ки╖вською
та Севастопольською м╕ськими державними адм╕н╕страц╕ями
в╕дпов╕дних рад та населення про стан навколишнього природного
середовища в╕дпов╕дних територ╕й;
в) систематичного ╕нформування населення через засоби масово╖
╕нформац╕╖ про стан навколишнього природного середовища, динам╕ку
його зм╕н, джерела забруднення, розм╕щення в╕дход╕в чи ╕ншо╖ зм╕ни
навколишнього природного середовища ╕ характер впливу еколог╕чних
фактор╕в на здоров'я людей;
г) негайного ╕нформування про надзвичайн╕ еколог╕чн╕
ситуац╕╖;
╜) передач╕ ╕нформац╕╖, отримано╖ в результат╕ проведення
мон╕торингу довк╕лля, каналами ╕нформац╕йних зв'язк╕в органам,
уповноваженим приймати р╕шення щодо отримано╖ ╕нформац╕╖;
д) забезпечення в╕льного доступу до еколог╕чно╖ ╕нформац╕╖,
яка не становить державно╖ та╓мниц╕ ╕ м╕ститься у списках,
ре╓страх, арх╕вах та ╕нших джерелах".
2. У Закон╕ Укра╖ни "Про еколог╕чну експертизу" ( 45/95-вр )
(В╕домост╕ Верховно╖ Ради Укра╖ни, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р., N 27,ст. 213):
1) текст статт╕ 35 викласти в так╕й редакц╕╖:

"Заява про еколог╕чн╕ насл╕дки д╕яльност╕ повинна м╕стити
в╕домост╕ про:
а) заплановану д╕яльн╕сть, мету ╕ шляхи ╖╖ зд╕йснення;
б) сутт╓в╕ фактори, що впливають чи можуть впливати на стан
навколишнього природного середовища з урахуванням можливост╕
виникнення надзвичайних еколог╕чних ситуац╕й;
в) к╕льк╕сн╕ та як╕сн╕ показники оц╕нки р╕вн╕в еколог╕чного
ризику заплановано╖ д╕яльност╕, а також заходи, що гарантують
впровадження д╕яльност╕ в╕дпов╕дно до еколог╕чних стандарт╕в ╕
норматив╕в;
г) ╕нформування громадськост╕ щодо заплановано╖ д╕яльност╕,
╖╖ мету ╕ шляхи ╖╖ зд╕йснення";
2) статтю 46 п╕сля сл╕в "можуть бути оскаржен╕
за╕нтересованими юридичними" доповнити словами "та ф╕зичними".
3. Пункт "б" частини першо╖ статт╕ 33 Закону Укра╖ни "Про
м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕" ( 280/97-вр ) (В╕домост╕
Верховно╖ Ради Укра╖ни, 1997 р., N 24, ст. 170) доповнити
п╕дпунктом 11 такого зм╕сту:
"11) створення та забезпечення функц╕онування м╕сцевих
еколог╕чних автоматизованих ╕нформац╕йно-анал╕тичних систем, як╕ ╓
складовою мереж╕ загальнодержавно╖ еколог╕чно╖ автоматизовано╖
╕нформац╕йно-анал╕тично╖ системи забезпечення доступу до
еколог╕чно╖ ╕нформац╕╖".
4. У Кодекс╕ Укра╖ни про адм╕н╕стративн╕ правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (В╕домост╕ Верховно╖ Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 91-4 такого зм╕сту:

"Стаття 91-4. В╕дмова в╕д надання чи несво╓часне надання
еколог╕чно╖ ╕нформац╕╖
В╕дмова в╕д надання чи несво╓часне надання за запитами повно╖
та достов╕рно╖ еколог╕чно╖ ╕нформац╕╖, передбачено╖
законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових
ос╕б в╕д трьох до десяти неоподатковуваних м╕н╕мум╕в доход╕в
громадян";
2) у частин╕ перш╕й та пункт╕ 1 частини друго╖ статт╕ 242-1
цифри "91-1 - 91-3" зам╕нити цифрами "91-1 - 91-4".
II. Прик╕нцев╕ положення

1. Цей Закон набира╓ чинност╕ з дня його опубл╕кування.

Пункт 3 розд╕лу 1, яким вносяться зм╕ни до статт╕ 33 Закону
Укра╖ни "Про м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕" ( 280/97-вр ),
набира╓ чинност╕ з 1 с╕чня 2004 року.
2. Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни у шестим╕сячний строк з дня
набрання чинност╕ цим Законом:
привести у в╕дпов╕дн╕сть ╕з цим Законом сво╖
нормативно-правов╕ акти;
забезпечити приведення м╕н╕стерствами, ╕ншими центральними
органами виконавчо╖ влади ╖х нормативно-правових акт╕в у
в╕дпов╕дн╕сть ╕з цим Законом.

Президент Укра╖ни Л.КУЧМА
м. Ки╖в, 28 листопада 2002 року
N 254-IV

; | 1-я страница | О проекте | События | Публикации |
| Комитет устойчивого развития | Управление экоресурсов |
| Международная информация | Устойчивое развитие |
| Ссылки | Гостевая книга | Экофорум | Баннерная система |
Designed by: KVad.org © 2000-2001
Пожелания и предложения отправляйте вебмастеру